piorun

Uziemienie rusztowania – jak i gdzie stosować?

Montaż rusztowania należy wykonywać, trzymając się ściśle przepisów prawa budowlanego. Rusztowanie musi być prawidłowo posadowione w gruncie, zakotwione do ścian i stabilne. Ale to nie wszystkie kryteria, jakie musi spełniać w pełni przygotowana do robót konstrukcja. Aby rusztowanie zapewniało bezpieczeństwo pracownikom, jako obiekt metalowy, musi posiadać instalację piorunochronną z uziemieniem.

Zasady montażu uziemienia

Odległość pomiędzy uziomami musi wynosić co najmniej 12 m. Funkcję uziomów mogą spełniać metalowe elementy znajdujące się pod powierzchnią ziemi, w tym rury wodociągowe. Odporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna być większa niż 10 Ohm. W większości przypadków rusztowania ustawiane są przy budynkach, a te wyposażone są w piorunochrony. Istnieje więc możliwość podpięcia rusztowania do obecnego piorunochronu, zamiast tworzenia oddzielnego systemu zapobiegania wyładowaniom atmosferycznym. 

Gdzie stosować uziemienie rusztowania?

Uziemienie jest konieczne dla każdego rusztowania metalowego – zarówno stalowego, jak  i aluminiowego. Zabezpieczenie w postaci uziemienia należy stosować nie tylko dla rusztowań ustawianych na zewnątrz, ale również w wewnątrz budynków. W przypadku rusztowań montowanych wewnątrz uziemienie polega na połączeniu konstrukcji z metalowym elementem budynku lub innym elementem przewodzącym prąd, np. maszyną, rozdzielnią elektryczną. Uziemienie rusztowania znajdującego się w środku pomieszczeń ma zapobiegać porażeniom pracowników prądem w wyniku uszkodzenia instalacji elektrycznej.