konstrukcja rusztowania

Jak powinno być przygotowane podłoże pod rusztowanie.

Rusztowania stalowe, aluminiowe i przejezdne stanowią bezpieczne miejsce pracy, jeśli ich montaż wykonany jest zgodnie z zasadami BHP i DTR,  a prace monterskie wykonane są przez wykfalifikowanych monterów posiadających odpowiednie uprawnienia.  Podczas montażu rusztowań nie można zapominać o dobrze przygotowanym podłożu, to na nim stoi cała konstrukcja, która przenosi swoim ciężarem duże obciążenia na podłoże ! Podłoże na którym jest ustawione rusztowanie powinno być nośne, czyli mające zdolność do przenoszenia obciążeń. Nośność gruntu nie może być mniejsza niż 10 Mpa, jeśli zamierzamy ustawić rusztowanie na podłożu konstrukcyjnym np. tarasy żelbetowe, dachy, balkony nośność takiego podłoża nie może przekraczać jego wytrzymałości ustalonej na podstawie obliczeń konstrukcyjnych i wytrzymałościowych dla danego podłoża. Sprawdzenie w/w aspektów jest istotne przy zachowaniu stabilności całości konstrukcyjnej rusztowania. Ponadto podłoże powinno  być zawsze suche i stabilne ważne jest również odprowadzenie wody opadowej, aby woda nie rozmywała podłoża i nie pogarszała jego wytrzymałości. Przy przygotowaniu podłoża niewielki nadmiar gruntu można usunąć ręcznie, zabrania się spulchniania gleb i podsypywania piaskiem grozi to pogorszeniem wytrzymałości i stabilności gruntu. Podłoże z kostki i płyt betonowych nie powinno być zniszczone i popękane musi tworzyć solidny fundament pod rusztowanie. Na każdym z opisanych podłoży może pojawić się śnieg i lód przed montażem rusztowań należy należy  bezwłocznie usunąć śnieg i lód  w rezultacie zmniejszymy utratę właściwości nośnych podłoża.