rusztowanie bhp

Jak bezpiecznie przeprowadzić montaż rusztowania?

Rusztowania stanowią nieodłączny element terenów budowy oraz obiektów, na których wykonywane są prace renowacyjne i naprawcze. Przeznaczone są do robót na wysokościach, więc muszą gwarantować maksymalny poziom bezpieczeństwa korzystającym z nich pracownikom oraz osobom przebywającym w otoczeniu. Bezpieczeństwo rusztowania budowlanego uzależnione jest nie tylko od producenta, ale również sposobu rozstawienia i kompetencji monterów. Montaż konstrukcji może być wykonany tylko przez fachowców i według ścisłych wytycznych.

Kto wykonuje montaż rusztowania?

Montażem i demontażem rusztowań mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Aby je nabyć, należy przejść kurs obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz zdać egzamin przeprowadzany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Prace na dużych wysokościach wiążą się ze szczególnym zagrożeniem, dlatego od monterów rusztowań wymaga się również przeprowadzania badań wysokościowych.

Od czego zacząć montaż rusztowania?

Na początek należy odpowiednio zabezpieczyć teren, aby na rusztowanie nie dostały się osoby nieupoważnione, a także skontrolować stan podłoża. Podłoże, na którym będzie stało rusztowanie, musi być stabilne i wyprofilowane ze spadkiem zapewniającym swobodny odpływ wody opadowej. Przed rozpoczęciem wznoszenia konstrukcji konieczne jest sprawdzenie, czy elementy są kompletne oraz czy nie posiadają żadnych uszkodzeń – odkształceń, wygięć, nadmiaru rdzy.

Od czego zacząć montaż rusztowania?

Rusztowanie należy ustawiać zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta i zachować rekomendowaną kolejność montażu poszczególnych części. Ramy, podesty i inne elementy konstrukcji muszą być solidnie ze sobą połączone. Kotwienia do ściany budynku rozmieszcza się w przewidzianych punktach – symetrycznie, pod kątem prostym do ścian, w sposób umożliwiający pracownikom swobodną komunikację. Rozpoczyna się je od drugiego poziomu rusztowania. Absolutnie niezbędna jest instalacja elementów zabezpieczających rusztowanie, jak balustrady i siatki zabezpieczające.

Zanim po rusztowaniu zaczną przemieszczać się pracownicy budowlani, niezależnie od rodzaju konstrukcji i zastosowania, musi nastąpić jego odbiór. Przeprowadza go kierownik budowy lub specjalista z uprawnieniami. Procedura kończy się sporządzeniem protokołu odbioru lub wpisem w dzienniku budowy.

Montaż rusztowania a warunki pogodowe

Dobry stan techniczny rusztowania i rzetelne wykonanie wszystkich niezbędnych czynności podczas montażu to nie wszystko. Aby wyeliminować ryzyko związane z pracami na wysokościach, należy unikać niekorzystnych warunków atmosferycznych. Montażu rusztowań nie przeprowadza się podczas silnego wiatru, gołoledzi, burzy, ograniczonej na skutek mgły widoczności. Przeszkodą są również opady atmosferyczne.