Rusztowanie ramowe

Elementy rusztowania ramowego.

1. Rama rusztowania.

Jest to podstawowy element konstrukcyjny rusztowania. Składa się z dwóch stojaków połączonych poziomymi poprzeczkami. Górną poprzeczkę stanowi U-profil w który montowane są podesty rusztowań. Podstawowym wymiarem ramy jest wysokość 200 cm i szerokość 0,73 cm W swojej ofercie posiadamy również ramy innych wymiarów tj. 60 cm ; 100 cm ; 150 cm wysokości, przy zachowaniu tej samej szerokości. Służą one do poziomowania rusztowania, przy nierównym terenie.

2. Podest stalowy rusztowania.

Jest to element służący do przenoszenia obciążeń pracowników oraz materiałów przy pracach na rusztowaniu. Pomosty stalowe posiadają perforacje antypoślizgową i na obu końcach zamocowane są specjalne głowice służące do montażu podestu w U-profilu ramy. Pomosty stalowe występują w różnych wariantach wymiarowych tj. 73 cm, 109 cm, 157 cm, 207 cm, 257 cm oraz 307 cm. Taka zróżnicowana długość, pozwala na swobodne dopasowanie konstrukcji rusztowania do bryły budynku.

3. Podest komunikacyjny.

Służy on do transportu pionowego pracowników na rusztowaniu. Zbudowany jest z aluminiowej ramy i uzupełniony sklejką antypoślizgową. Posiada on zintegrowaną drabinkę, która umożliwia bezpieczne przechodzenia między różnymi poziomami rusztowania. Występuję on w trzech wariantach wymiarowych: 157 cm, 207 cm, 257 cm oraz 307 cm.

4. Stężenie pionowe.

Jest to element zapewniający sztywność poprzeczną w płaszczyznach pionowych. Wykonane jest z rury spłaszczonej na jednym z końców, na drugim zaś zamontowane jest półzłącze ze śrubą lub klinem. Posiadamy wszystkie wymiary stężeń.

5. Elementy zabezpieczeń.

Strefa robocza rusztowania chroniona jest elementami zabezpieczeń bocznych takich jak: poręcze oraz krawężniki drewniane. Poręcze są to stalowe rury spłaszczone na obu końcach, montowane do ram oraz słupków górnej poręczy, zabijane specjalnym klinem. Krawężniki, są to elementy drewniane służące do zabezpieczenia przed niekontrolowanym upadkiem z rusztowania narzędzi czy materiałów. Poręczne boczne, służą one do zabezpieczenia skrajnych ram na rusztowaniu. Występuje one w wariancie pojedynczym jak i podwójnym.

6. Słupki poręczy.

Są to elementy służące do montażu poręczy oraz krawężników na górnym poziomie rusztowania. Występują one w dwóch wariantach, z zabezpieczeniem dolnym podestów oraz bez tego zabezpieczenia. Słupki poręczy bez zabezpieczenia wykorzystuje się do wykonywania balustrad na konsolach rusztowaniowych.

7. Konsola (wspornik).

Jest to element konstrukcyjny służący do poszerzania podestów roboczych. Występuje ona w trzech wariantach wymiarowych: Konsola 36 cm na jeden pomost roboczy, 73 cm na dwa podesty oraz 109 do poszerzenia o trzy podesty robocze.

8. Dźwigary kratowe.

Podłużne elementy mające za zadanie podtrzymywać konstrukcje rusztowań, używane najczęściej w sytuacji gdy występują w budynku elementy które uniemożliwiają typowy montaż rusztowań (bramy, przejazdy, daszki itp.) Występują one w wersji stalowej oraz lżejszej aluminiowej.

9. Podstawka śrubowa.

Element służący do stabilnego posadowienia oraz wypoziomowania rusztowania na pierwszym poziomie rusztowań. Występują one w różnych konfiguracjach wysokościowych. Podstawy śrubowej umieszczone są na specjalnym podkładzie drewnianym , aby zmiejszyć obciążenie przenoszone przez rusztowania na grunt.

10. Złącza rusztowaniowe.

Służą one do połączenia elementów rusztowań.
– Złącze krzyżowe : Element stosowany do połączenia dwóch rur pod kątem prostym. Najczęściej stosowane podczas kotwienia rusztowania do ściany.
– Złącze obrotowe: Służy do połączenia elementów pod kątem innym niż 90 stopni.
– Złącze wzdłużne: Łączymy nimi dwie rury o wspólnej osi.
– Złącze krawężnikowe- Element pomocniczy do zamontowania krawężnika w miejscu nietypowym na rusztowaniu.
– Złącze poręczowe – Element pomocniczy do zamontowania poręczy w miejscu nietypowym na rusztowaniu.
– Złącze hakowe – Element pomocniczy przy kotwieniu rusztowań.

11. Rury kotwiące:

Elementy służące do zakotwienia rusztowań do ściany. Zbudowany jest on z rury o wymiarze 48,3 mm z przyspawanym hakiem który mocujemy w śrubie oczkowej. Występuje on w różnych konfiguracjach długościowych.